ترم تابستان سال 1397

ارائه درخواست مهمان شدن دانشجویان وتایید توسط مرکز مبدا و مقصد:  97/4/14 الی 97/4/30

ثبت نام و انتخاب واحد: 97/4/19 الی 97/5/16

دریافت کارت آزمون توسط دانشجو:  97/5/24 الی 97/6/4

شروع امتحانات : 97/5/27 الی 97/6/4

ثبت نمرات تشریحی: 97/5/27 الی 97/6/141
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما