نیمسال دوم 96-97

ثبت نام و انتخاب واحد: 96/11/1 الی 96/11/22

زمان درخواست وام: از زمان شروع ثبت نام تا پایان ثبت نام

انتخاب و ثبت نمره معرفی به استاد: 96/11/3 الی 97/2/20

درخواست معادلسازی دروس ورودیهای جدید: 96/11/3 الی 96/11/29

درخواست معافیت تحصیلی برای دانشجویان جدیدالورود: 96/12/2 الی 97/1/30

حذف و اضافه: 96/11/28 الی 96/12/8

ارزشیابی اساتید: 97/2/8 الی 97/3/5

تغییر مرکز محل آزمون( مهمان اضطراری): 97/2/1 الی 97/2/17

پایان ثبت نمره میانترم: 97/4/13

دریافت کارت آزمون: 97/3/16 الی 97/4/13

زمان امتحانات: 97/3/19 الی 97/4/13

1
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما