كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه های آموزشی
به اطلاع می رساند امتحان معرفی به استاد نیمسال اول 97-98 در روز یکشنبه 97/8/20 راس ساعت ده برگزار می گردد.
جزئیات و نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور
قابل توجه دانشجویان متقاضی ثبت نام در ترم تابستان  سال 1397
امکان رزرو ناهار در دانشگاه پیام نور بوئین میاندشت فراهم گردید.
ارزشیابی اساتید برای نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 از طریق نظر خواهی از دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 97/1/28 لغایت1397/3/5 فعال گردید.
به اطلاع می رساند برنامه کلاسی تعدادی از دروس  در نیمسال دوم 96-97 بر روی سایت دانشگاه قرار گرفته است.
ثبت نام در امتحان معرفی به استاد و تارخ برگزاری آن در نیمسال دوم 96-97
1