كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه های آموزشی
ثبت نام در امتحان معرفی به استاد و تارخ برگزاری آن در نیمسال دوم 96-97
ارزشیابی اساتید برای نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 از طریق نظر خواهی از دانشجویان در سیستم گلستان تا تاریخ 1396/9/30 ادامه دارد.
1
 
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
مهمان (PortalGuest)


مجری سایت : شرکت سیگما