كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه های آموزشی
اطلاعیه
امکان رزرو ناهار در دانشگاه پیام نور بوئین میاندشت فراهم گردید. با توجه به عدم تخصیص ارزاق دانشجویی، و مساعدت جهت رفاه دانشجویان، دانشگاه اقدام به تهیه غذای گرم به مبلغ 5 هزار تومان به شکل آزاد نموده است. دانشجویان می توانند جهت سفارش، هر روز تا ساعت 11 صبح به امور دانشجویی (آقای مقصودی) مراجعه نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر