كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه های آموزشی
اطلاعیه
به اطلاع می رساند امتحان معرفی به استاد نیمسال اول 97-98 در روز یکشنبه 97/8/20 راس ساعت ده برگزار می گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر