كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه های آموزشی
اطلاعیه مهم
قابل توجه دانشجویان متقاضی ثبت نام در ترم تابستان سال 1397 به اطلاع می رساند تنها هشت مرکز در سطح استان مجری برگزاری آزمونهای این ترم می باشند. لذا متقاضیان باید از تاریخ 97/4/14 لغایت 97/4/20 جهت درخواست معمان، به دانشگاه مراجعه نمایند این مراکز عبارتند از : اصفهان-دولت آباد-نجف آباد- زرین شهر- خوراسگان-شهرضا-گلپایگان و کاشان
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر