كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه های آموزشی
اطلاعیه مهم
1396/11/16 دوشنبه ثبت نام در امتحان معرفی به استاد و تارخ برگزاری آن در نیمسال دوم 96-97 قابل توجه دانشجویان متقاضی. این دانشجویان پس از ثبت نام از طریق گزینه پیشخوان خدمت در سایت گلستان خود، و تایید نهایی توسط دانشگاه می توانند در امتحان این دروس در تاریخ 1396/12/5 راس ساعت 10 شرکت نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر