كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اطلاعیه های آموزشی
اطلاعیه مهم
1397/8/26 شنبه ارزشیابی اساتید برای نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 از طریق نظر خواهی از دانشجویان در سیستم گلستان از تاریخ 97/8/20 لغایت1397/9/24 فعال گردید. دانشجویان می توانند فرایند ارزشیابی را در فایلهای پیوست مطالعه نمایند. لازم به ذکر است تنها دانشجویانی می توانند در ارزشیابی اساتید شرکت نمایند که گزینه بله را برای حضور در کلاس درس آن استاد انتخاب کرده باشند.
فايلها
ارزشيابي+اساتيد.rar 389.51 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر