كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اصلاحات برنامه کلاسی و میانترم
اصلاحیه
1397/2/9 يكشنبه قابل توجه دانشجویان رشته صنایع غذایی کلاسهای استاد ایسپره در روز سه شنبه مورخ 97/2/11 برگزار نمی گردد. جبرانی کلاسها متعاقبا اعلام خواهد شد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر