كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اصلاحات برنامه کلاسی و میانترم
1397/1/14 سه‌شنبه قابل توجه دانشجویان رشته حقوق کلاسهای خانم رفیعی روز شنبه مورخ 1397/1/18 برگزار نمی گردد. تاریخ جایگزین متعاقبا اعلام می گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر