امریه
پذیرش خدمت سربازی به شکل امریه در وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر