b4

b3

b2

b1
بازدید جناب آقای دکتر علیزاده معاونت محترم اداری-مالی دانشگاه پیام نور، از دانشگاه پیام نور بوئین میاندشت.

روز سه شنبه مورخ 22/مرداد ماه 1398  آقای دکتر علیزاده ؛ معاون  اداری - مالی دانشگاه پیام نور پس از بازدید از ساختمان  فعلی و ساختمان نیمه کاره دانشگاه پیام نور واحد بوئین میاندشت ، در جلسه ای با حضور  آقای دکتر ترکی ؛ نماینده  مردم شهرستانهای فریدن ، فریدونشهر ، چادگان و بوئین میاندشت و آقای دکتر جلالی ؛ اجرایی دانشگاه پیام نور استان اصفهان حضور یافتند و در خصوص مسائل ومشکلات مربوط به این دانشگاه بحث و تبادل نظر نمودند . در این جلسه که فرماندار  شهرستان و اعضای  شورای شهر این شهرستان هم حضور داشتند ، جناب آقای دکتر علیزاده ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مسئولین دانشگاه پیام نور بوئین میاندشت و اطلاع از وضعیت فعلی این دانشگاه ، بر تکمیل ساختمان نیمه کاره این دانشگاه تاکید و خواستار تسریع در روند امور مربوطه شدند . در این جلسه جناب آقای دکتر ترکی نیز ضمن قول مساعدت ،  برتسریع در روند تکمیل ساختمان این دانشگاه ، تاکید نمودند.  

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر