كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اصلاحات برنامه کلاسی و میانترم
1397/8/21 دوشنبه قبل توجه دانشجویان رشته حقوق: جبرانی کلاس درس حقوق تطبیقی با خانم فرحبخش ، شنبه 97/8/26 از ساعت 12 الی 16 برگزار می گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر