كوچك يا بزرگ كردن بخش :.اصلاحات برنامه کلاسی و میانترم
1398/2/14 شنبه قابل توجه دانشجویان رشته صنایع غذایی میانترم کلیه دروسی که با استاد باغبانی می باشد، در روز سه شنبه 98/2/16 راس ساعت 9 الی 12 برگزار می گردد.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر