برگزیده ها
تعیین محل آزمون پایان ترم نیمسال دوم 1401-1402 تعیین محل آزمون پایان ترم نیمسال دوم 1401-1402 متقاضشیان می توانند از 1402/02/08 لغایت 1402/02/16با مراجعه به سایت گلستان(reg.pnu.ac.ir) نسبت به تعیین محل آزمون پایان  ترم خود اقبدام نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر