اخبار
نحوه برگزاری آزمونهای پایان ترم دروسی که زیر ده نفر دانشجو دارند در نیمسال دوم 1402-1401 نحوه برگزاری آزمونهای پایان ترم دروسی که زیر ده نفر دانشجو دارند در نیمسال دوم 1402-1401 نحوه برگزاری آزمونهای پایان ترم دروسی که زیر ده نفر دانشجو دارند در نیمسال دوم 1402-1401 را در فایل پیوست مطالعه فرمائید.
فايلها
متن بخشنامه.pdf 208.15 KB
ليست دروس.pdf 226.23 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر